Kontakt i zgłaszenie naruszeń

W celu skontaktowania się w sprawach dotyczących Gospodarstwa i zgłaszaniu naruszeń w Gospodarstwie prosimy o wiadomość na adres kontakt@gospodarstwo.info lub telefonicznie pod numer (22) 270-15-53.

Prywatność i administracja danych osobowych