Prywatność

Administratorem Twoich danych osobowych jest Westchester Group of Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Twoje dane osobowe, które podasz podczas tej rozmowy, będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wskazanych przez Ciebie okoliczności mogących stanowić naruszenie oraz w celu podjęcia decyzji dotyczącej ewentualnego naruszenia, a także w celu przekazania informacji o naruszeniu organom państwowym, gdy prawo tego wymaga.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, żądania ich poprawienia lub uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo usunięcia tych danych. Ponadto przysługuje Ci prawo sprzeciwu.